VERTROUWENSPERSOON

Onze vertrouwenspersonen zijn een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij basketbalspelers, ouders, trainers of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en integriteit. 

Deze vertrouwenspersonen bouwen mee aan het beleid rond ethisch verantwoord sporten binnen BCGD (bvb. waken over gedragscodes voor spelers, coaches, …) en nemen initiatieven voor een veiliger en gezonder sportklimaat. Ze hebben een luisterend oor, handelen discreet en kunnen doorverwijzen naar externe hulpverleners indien nodig.  

Bianca Reuse is onze aanspreekpunt binnen Basket club Groot Dilbeek voor bovenstaande zaken, je kan haar bereiken per mail: vertrouwenspersoon@bcgd.be

De vertrouwenspersoon kan indien nodig beroep doen op een noodteam. De bestuursleden maken deel uit van het noodteam, met name Rudi Anneessens, Yvette Grauwels, Luc Van Leeuw en François Van Rode.